Produktionsdata

Maskindata

Viktiga larm

Orsaksanalys

ERP-anslutning

intelligence Created with Sketch.

Minskad stilleståndstid

Tulus® Analytics är den nya självbetjäningsportalen online som ger användarna detaljerad information om produktionen och maskinernas prestanda. 

Tack vare information från Tulus® Analytics och de efterföljande åtgärderna kan kunden uppnå viktiga fördelar, som bättre övergripande maskineffektivitet (OEE), bättre kvalitets- och resurshantering, minskad stilleståndstid och lärdomar om organisationen.

 

Information på instrumentpaneler

Produktionsdata

Orsaksanalys

Maskinprestanda och användning

Viktiga larm

Rapportering av detaljproduktion

Det här programmet visar maskindata i realtid och förbereder rapporter om produktionen. Produktionsdata omfattar program, detaljer och använt material, råvarulager, lager med bearbetade arbetsstycken, färdiga produktionsbeställningar och nestning. Genom att övervaka användningsfrekvensen för råmaterial går det att minska avfallet. 

Rapportering om maskinprestanda

Rapportering om maskinprestanda ger stora mängder information om maskinens prestanda och användningsfrekvens. Det ger exakt information om maskinens prestanda. Det möjliggör analys som gör det möjligt att förbättra produktionsplaneringen och se var verktygsunderhåll kan vara till hjälp.

Maskinfel och väntetider anges i rapporterna. Det innebär att ingen väntetid står utan förklaring. 

ERP-anslutning

Rapporterna som genereras kan skrivas ut, delas eller användas för att skickas tillbaka till ERP i HTML-, CSV- eller XML-standardformat.

Vill du ha mer specifik information? Vi kontaktar dig så snart vi kan

Hämta e-bok