Dane dotyczące produkcji

Dane maszynowe

Górne alarmy

Analiza przyczyn źródłowych

Podłączenie ERP

intelligence Created with Sketch.

Redukcja czasu przestoju

Tulus® Analytics to nowy portal samoobsługowy dla klientów, który dostarcza użytkownikom szczegółowych informacji na temat ich produkcji oraz wydajności maszyn. 

Informacje dostarczane przez Tulus® Analytics i wynikające z nich podjęte działania, przynoszą klientom istotne korzyści, takie jak poprawa ogólnej efektywności maszyn (OEE), poprawa jakości i zarządzania zasobami, redukcja przestojów oraz organizacyjne uczenie się.

 

 

Informacje dotyczące widoków pulpitu nawigacyjnego

Dane dotyczące produkcji

Analiza przyczyn źródłowych

Wydajność i wykorzystanie maszyny

Górne alarmy

Raportowanie produkcji detali

Program ten pokazuje w czasie rzeczywistym dane z maszyny i przygotowuje raporty na temat produkcji. Dane produkcyjne obejmują programy, detale i użyte materiały, inwentaryzację surowców, inwentaryzację obrobionych detali, zrealizowane zlecenia produkcyjne oraz nesting. Monitorowanie stopnia wykorzystania surowca umożliwia zmniejszenie ilości odpadów. 


Raportowanie wydajności maszyny

Raportowanie wydajności maszyn dostarcza ogromnej ilości informacji na temat wydajności oraz stopnia wykorzystania maszyn. Umożliwia otrzymanie dokładnych informacji w zakresie wydajności maszyny. Pozwala na przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwej poprawy w planowaniu produkcji oraz ewentualnej konieczności konserwacja narzędzi.

Raporty zawierają czasy awarii i przestojów maszyn. Dzięki temu żaden czas bezczynności maszyny nie pozostaje bez wyjaśnienia. 

Podłączenie ERP

Wygenerowane raporty można drukować, udostępniać lub wykorzystywać w celu powrotu do systemu ERP w standardowych formatach HTML, CSV lub XML.

Czy potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji? Odpowiemy najszybciej, jak będzie to możliwe

Pobierz e-Book