Halton Group on maailman johtava sisäilmaratkaisujen toimittaja. Sisäilmaratkaisut on jaettu neljään segmenttiin: Marine, Health, Foodservice sekä Buildings. Yhtiön omistaa Halttusen perhe, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Suomen lisäksi yhtiöllä on tuotantotiloja Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa ja Malesiassa. Näistä maista kahdeksassa on lisäksi tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja. Lisenssivalmistusta Haltonilla on Etelä-Afrikassa, Meksikossa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Halton-konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 550 henkeä yli 30 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 218 miljoonaa euroa. Haltonilla on aina seurattu tarkasti tuottavuutta, kustannuksia ja arvoa, jonka tuotteet asiakkaille tuottavat. Yritys haluaa kasvaa, ja yksi kasvun mahdollistajista on kustannustehokas ohutlevytuotanto, jota voidaan skaalata eri puolille maailmaa tarvittaessa. Laitetoimittajakumppaniksi tällä saralla haluttiin globaali toimija, joka kykenisi auttamaan kasvussa.

Prima Power on ollut Suomessa Haltonin Kausalan tehtaan kumppani jo pitkään.

”Nykyinen olemassa oleva Night Train -automaattivarastojärjestelmä investoitiin jo vuonna 2007. Tuolloin järjestelmään liitettiin kaksi lävistys-/kulmaleikkurikonetta sekä taivutusautomaatti ja investoinnin takaisinmaksu saavutettiin 18 kuukaudessa.”

SÄÄSTÖÄ JA TEHOKKUUTTA MONELLA MITTARILLA MITATTUNA

Säästöt saavutettiin kelalinjan pituushukan minimoinnilla ja kelamateriaalin ostohinnoilla arkkilevymateriaaliin verrattuna. Kulmaleikkurin hyötysuhteella saatiin myös enemmän kappaleita nestille, levyrankojen määrä minimoitua ja levyn työstöaika koneilla optimoitua lyhyemmäksi. Samassa yhteydessä kappaleiden laatu ja kokoonpantavuus paranivat merkittävästi, kun levytyökeskuksen nakerrusjäljet poistuivat kulmaleikkuriteknologian käyttöönoton myötä.

Kysymykseen kannattiko silloin satsata automaatioon ja siirtyä Night Train -varastoautomaatioon ja kulmaleikkurikoneisiin vastaus oli selkeä:

  • ”Ehdottomasti kyllä. Kahden kulmaleikkurikoneen tilalle tarvitsisimme tämänhetkisellä kuormituksella todennäköisesti 5 standalone-konetta ja jokaiselle oman operaattorin eri vuoroihin. Työvoimatarve olisi kolmessa vuorossa viidellä koneella yhteensä 15 miestä. Tämän lisäksi tarvittaisiin trukkikuski joka vuoroon liikuttamaan levyjä paikasta toiseen. Viisi standalone-konetta tarvitsisi myös omat työkalunsa ja siksi työkalukustannukset olisivat aivan poskettomat verrattuna nykytilanteeseen. Meillä ei olisi varaston tilansäästöä ja saldotusta. Levyt ja kappaleet pysyvät varastossa ja tiedämme koko ajan mitä siellä on. Raaka-aine ei myöskään pääse vioittumaan varaston hyllyllä ja tuotantotilat pysyvät siisteinä. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Night Train -varaston ja kulmaleikkurikoneiden tuomiin hyötyihin. Emme pystyisi nykypäivänä ajamaan vastaavaa määrää kappaleita ilman varastoa”, kertoo tuotantoteknologiapäällikkö Kari Virkki.

KORVAUSINVESTOINTI

Hyvien kokemusten perusteella vuonna 2018 tehtiin korvausinvestointi, jossa vuosimallin 1997 kulmaleikkuri sekä vuosimallin 2003 taivutusautomaatti vaihdettiin uusiin koneisiin. Taivutusautomaatiksi valittiin 3 350 mm:n taivutusmitalla oleva Prima Power EBe6 ja kulmaleikkuriksi uudella pyörivällä puskimella varustettu Shear Genius 1530. Molemmat koneet liitettiin olemassa olevaan Night Train -automaattivarastoon.

  • ”Koneiden vaihto tapahtui aikataulussa ja tuotanto lähti nopeasti käyntiin. Olemme saavuttaneet ne isot tavoitteet, jotka asetimme investoinnille. Näitä olivat joustava massatuotanto, jossa kappalemääriä sekä uusien tuotteiden määrää voidaan kasvattaa, suurempi kapasiteetti sekä laatu ja kustannustehokkuus. Ne kaikki kasvattavat suoraan kilpailukykyämme. Olemme saavuttaneet myös merkittäviä säästöjä energiatehokkuudessa sekä huoltokustannuksissa molemmilla koneilla. Työkalukustannus kulmaleikkurikoneilla on myös erittäin maltillinen. Meillä on nykyään enemmän vapaata kapasiteettiä, jolloin ei ole tarvetta ajaa kapasiteetin ylärajoilla kuten ennen investointia. Tämä lisää toimintavarmuutta”, kertoo Kari Virkki.

”Tavoitteena oli saavuttaa 30 prosentin työajan säästö koneet päivittämällä. Laskelmien mukaan saavutettu tulos on vielä parempi.”

Tehtaan kunnossapitopäällikkö Kari Kaistinen kertoo, että henkilöstöä ja heidän osaamistaan voidaan nyt hyödyntää laajemmin. Työntekijämäärää ei ole tarkoitus vähentää tehokkaampien koneiden avulla, vaan kouluttaa henkilöstöstä moniosaajia, jolloin esimerkiksi taivutusautomaatin käyttäjä osaa käyttää myös kulmaleikkuria ja toisinpäin. Nykyisten helppokäyttöisten koneiden kanssa tämä on onnistunut.

Yrityksessä ajetaan yhdellä kulmaleikkurikoneella noin 2 miljoonaa kiloa materiaalia läpi vuodessa. Pinta-alana määrä on 360 000 m2 ja käytetyt materiaalipaksuudet ovat 0,7–1 mm. Prima Power -järjestelmän tämänhetkinen työvoimatarve on kaksi työntekijää per vuoro. Koneiden käytössä ja ohjelmoinnissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä seitsemän henkilöä kellon ympäri.

”Night Train -automaattivarasto on erittäin järkevä investointi jokaiselle ohutlevytehtaalle, jossa tuotannon määrä on suuri, toimitaan useammassa vuorossa ja koneita on useita.”

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Prima Powerin kanssa. Heidän koneensa soveltuvat erinomaisesti meidän tyyppiseen tuotantoon. Saamme heiltä kaiken palvelun nopeasti yhdestä paikasta. Voin suositella Prima Poweria yhteistyökumppaniksi”, summaa Kari Virkki haastattelun lopuksi.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Night Train -varaston ja kulmaleikkurikoneiden tuomiin hyötyihin. Emme pystyisi nykypäivänä ajamaan vastaavaa määrää kappaleita ilman varastoa.

Kari Virkki
Tuotantoteknologiajohtaja

Etsitkö vastaavaa ratkaisua yrityksellesi? Löydä se täältä